I. Warunki ogólne korzystania z witryny

 1. Korzystanie z serwisu internetowego sadomania.pl zwanego dalej witryną lub portalem jako użytkownik niezarejestrowany jest bezpłatne.
 2. Witryna przeznaczona jest tylko dla osób dorosłych.
 3. Korzystając z witryny użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie zasoby witryny przedstawiają dobrowolne praktyki sadomasochistyczne i w żadnym stopniu nie ukazują rzeczywistej przemocy.
 5. Dostęp do możliwości i zasobów witryny jest zróżnicowany. Możesz być tylko odwiedzającym nas gościem lub zarejestrowanym użytkownikiem.
 6. Płatność za rejestracje w witrynie realizowana za pomocą przelewów internetowych lub kodów smsowych jest obsługiwana przez serwisy płatnicze Dotpay i Płatności Online, według ich zasad, regulaminów i polityki prywatności. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje, postanowienia i jakość świadczonych przez wspomniane firmy usług. Wpłata ma charakter wymogu warunkowego i nie podlega zwrotowi.
 7. Administrator witryny zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika, gdy w mniemaniu administracji użytkownik ten naruszy postanowienia niniejszego regulaminu, jak również w przypadku gdy okres nieaktywności (nie logowania się) przekroczy rok czasu.
 8. Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce prywatności.

II. Prawa i możliwości użytkowników witryny

Rejestrując się w witrynie:

 1. akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
 2. zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i przyjmujesz odpowiedzialność za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim dostępem, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym ujawnisz swój login i hasło,
 3. zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego.
 4. użytkownicy witryny mają prawo do przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania do użytku domowego, ponadto zarejestrowani użytkownicy mają prawo korzystać z możliwości i usług udostępnianych w witrynie: komentowania i oceniania udostępnionych w witrynie materiałów, porozumiewania się z innymi użytkownikami witryny za pośrednictwem wiadomości prywatnych lub poprzez forum dyskusyjne, publikowania w witrynie własnych opracowań i innych materiałów.

Zakres usług witryny może być rozszerzany przez administracje.

III. Aktywność użytkowników witryny:

W związku z zarejestrowaniem się jako Użytkownik w witrynie w pełni zgadzasz się, że:

 1. treść komentarza musi dotyczyć zawartej w tym miejscu informacji,
 2. publikowana treść nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać żadnych informacji, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
 3. publikowana treść o tematyce sadomasochistycznej (zdjęcia, opowiadania, komentarze itp.) ma przedstawiać praktyki dobrowolne i w żadnym stopniu nie może ukazywać rzeczywistej przemocy,
 4. nie możesz naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,
 5. nie możesz naruszać zaufania do wydawcy i innych użytkowników witryny i w związku z tym nie będziesz dostarczać informacji nieprawdziwych, fałszywych, wprowadzających umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych, które mogłyby wyrządzić jakąkolwiek szkodę korzystającym witryny oraz nie będziesz wykonywać żadnych czynności przeszkadzających, utrudniających lub uniemożliwiających innym użytkownikom korzystanie z witryny czy w jakikolwiek sposób szkodzących witrynie, szczególnie nie będziesz przesyłać wirusów lub innych zaraźliwych bądź destrukcyjnych programów, a także nie będziesz dostarczać jakichkolwiek informacji lub materiałów, które mogą narazić wydawcę na jakiekolwiek roszczenia z powodu naruszenia jakichkolwiek prawa miejscowego, narodowego albo międzynarodowego, włączając w to, ale nieograniczając się do praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw handlowych, tajemnic handlowych.
 6. administrator witryny może modyfikować bądź usunąć każdy Twój wpis, jeśli w jego mniemaniu narusza powyższe zastrzeżenia.

IV. Odpowiedzialność:

 1. Redakcja witryny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem witryny.
 2. Prezentowane w witrynie poglądy, opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów (Internautów), nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

V.Warunki techniczne: W celu prawidłowego korzystania z witryny wymagane jest:

 1. połączenie z siecią Internet,
 2. przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 5.0 i wyższej lub Mozilla w wersji 1.0 lub wyższej
 3. W przypadku niektórych podstron, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies.

Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od redakcji problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do witryny. W takim wypadku redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności witryny.

VI. Polityka prywatności:

Dane uzyskane poprzez wypełnione formularze przy rejestracji Użytkownika mają dla witryny charakter wyłącznie informacyjny, a ich informacje są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).

VII.Postanowienia końcowe:

Redakcja witryny nie ponosi żadnej odpowiedzialności - cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkowników z witryny w sposób sprzeczny z zaleceniami tego regulaminu